Općina Virje

Postupci jednostavne nabave


Postupak jednostavne nabave za sanaciju krovišta i zamjenu stolarije zgrade javne i društvene namjene – kulturni centar

Objavljeno: Srijeda, 12. svibnja 2021.

Zatvoren,

Rok za predaju: 01. lipnja 2021.

Odluka o odabiru_kroviste

Dana 11.05.2021. objavljen je Poziv za dostavu ponuda za sanaciju krovišta i zamjenu stolarije zgrade javne i društvene namjene – kulturni centar u Agronet sustavu ID poziva 17944.

Ponude se dostavljaju isključivo putem Agronet sustava s rokom dostave 1.06.2021. do 12 sati. S obzirom da se projekt provodi prema posebnim uvjetima koji se primjenjuju na projekte financirane iz tipa operacije 7.4.1. koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ , ponude dostavljene na bilo koji drugi način se neće razmatrati.

Poziv za dostavu ponuda

Troškovnik – kulturni centar

MAPA 1 – glavni projekt za jednostavne radove – Arhitektonski projekt

MAPA 2 – Građevinski projekt za jednostavne radove

Skip to content