Općina Virje

Postupci jednostavne nabave


Postupak jednostavne nabave radova na sanaciji fasade i vanjske limarije na zgradi – kulturni centar

Objavljeno: Utorak, 21. rujna 2021.

Zatvoren,

Rok za predaju: 24. rujna 2021.

Odluka o odabiru_fasada

Poziv za dostavu ponuda

Troskovnik – kulturni centar Virje_ sanacija fasade i vanjske limarije

Skip to content