Općina Virje

Postupci javne nabave


Postupak javne nabave za izvođenje radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade – društvenog doma u Virju

Objavljeno: Utorak, 17. ožujka 2020.

Zatvoren,

Rok za predaju: 04. travnja 2020.

Dana 17. ožujka 2020. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave radova na povećanju energetske učinkovitosti zgrade – društveni dom u Virju, broj objave: 2020/S 0F2-0011147,  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Rok za dostavu ponuda je 14.4.2020.  do 9 sati.

Odluka o odabiru

Zapisnik o pregledu ponuda

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Elektrotehnički projekt – naslovnica

EO Dom Virje elektro glavni

Dokumentacija o nabavi

Obavijest o nadmetanju

Troškovnik Društveni Dom Virje I. faza

Arhitektonski projekt I. dio

Arhitektonski projekt II. dio

Strojarski projekt

PRILOG I sheme stolarije

PRILOG II Akustična obrada

Skip to content