Općina Virje

Postupci javne nabave


Postupak javne nabave spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike

Objavljeno: Četvrtak, 01. rujna 2022.

Zatvoren,

Rok za predaju: 23. rujna 2022.

Dana 1. 09. 2022. u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je otvoreni postupak javne nabave robe – spremnika za odvojeno prikupljanje papira i plastike, broj objave 2022/S 0F2-0034653. Rok za dostavu ponuda je 23.09.2022. do 9 sati.

Zapisnik o postupku pregleda i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Dokumentacija o nabavi – ispravak 13.09.2022.

Pojašnjenje II. uz ispravak 13.09.2022.

Obrazac 2. Izjava o roku isporuke robe Ispravak 1.09.2022.

Pojašnjenje I. uz ispravke 1.09.2022.

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik – spremnici – Prilog 1. – ispravak 1.09.2022.

Obavijest o nadmetanju

Skip to content