Općina Virje

Postupci javne nabave


Postupak javne nabave radova na rekonstrukciji i uređenju ulice Ante Starčevića u Virju

Objavljeno: Utorak, 21. lipnja 2022.

Zatvoren,

Rok za predaju: 15. srpnja 2022.

Dana 21. lipnja 2022. u EOJN objavljen je otvoreni postupak javne nabave radova na rekonstrukciji i uređenju ulice Ante Starčevića u Virju, broj objave: EOJN 2022/S 0F2-0024458 s rokom dostave ponuda 15.07.2022. do 9 sati sukladno objavljenoj Dokumentaciji za nadmetanje.

Odluka o odabiru

Zapisnik o postupku pregleda i ocjene ponuda

Obavijest o nadmetanju

Dokumentacija o nabavi

ESPD – Rekonstrukcija i uređenje ulice Ante Starčevića u Virju

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

Glavni gradevinski projekt_Virje_Ul. A. Starcevica_TD_98_18._izmjena i dopuna GD_Ispravak 1.(ovjeren)

 

Skip to content