Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Virje u 2023. godini

Objavljeno: Utorak, 18. travnja 2023.

Zatvoren,

Rok za predaju: 15. studenoga 2023.

Obavijest o raspisanom Javnom pozivu za dodjelu potpore u poljoprivredi za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Virje za 2023. godinu za Mjeru 4. sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta otvoren je sukladno novoosiguranim sredstvima do njihovog utroška a najkasnije do 15.11.2023.  Odredbe i obrasci propisani su Javnim pozivom za dodjelu potpora u poljoprivredi _ okrupnjavanje.

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi _ okrupnjavanje

Obrazac-4-okrupnjavanje

Obavještavaju se poljoprivrednici s područja Općine Virje da je  raspisan Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Virje za 2023. godinu. Korisnici bespovratne potpore mogu biti poljoprivrednici  koji nemaju dugovanja prema općini Virje te ispunjavanju druge uvjete iz javnog poziva vezano za pojedinu mjeru.

Potpore se odobravaju za:

  • Potpore za plaćanje premije osiguranja,
  • Potpore za kupnju loznih i voćnih sadnica,
  • Potpore za kupnju poljoprivredne mehanizacije,
  • Potpora za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta,
  • Sufinanciranje kamate na poljoprivredne kredite,
  • Sufinanciranje edukacija i stručno osposobljavanje
  • Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja.

 

Zahtjevi za potpore se podnose do utroška osiguranih sredstava za pojedinu potporu a najkasnije do 15.11.2023. godine, na propisanim obrascima i uz svu priloženu potrebnu dokumentaciju. Javni poziv, obrasci i druge informacije objavljeni su na  internetskim stranicama općine Virje, www.virje.hr a mogu se dobiti i u Općini Virje ili na telefon broj 897 053.

Obavijest o zatvorenom dijelu Javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Općine Virje u 2023. godini

Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2023.

Obrazac-1-premija

Obrazac-2-sadnice

Obrazac-3-kupnja mehanizacije

Obrazac-4-okrupnjavanje

Obrazac-5-kamate

Obrazac-6-edukacije

Obrazac-7- Umjetno osjemenjivanje

Obrazac 8. Izjava-da-korisnik-nije-u-sustavu-PDV-a

Program o dodjeli potpora u poljoprivredi 2021 – 2023

 

Skip to content