Općina Virje

Javni pozivi


Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Virje

Objavljeno: Ponedjeljak, 10. travnja 2017.

Zatvoren,

Rok za predaju: 15. prosinca 2017.

Javni poziv mladim obiteljima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području općine Virje

Javni poziv je namijenjen mladim obiteljima, bračnim ili izvanbračnim drugovima, od kojih najmanje jedan nije navršio 35 godina života i ako stambeno pitanje rješavaju po prvi puta te uz druge uvjete propisane Programom, obuhvaća mjere:

Mjera 4.3. financijska pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta  ili stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području općine Virje a koja može iznositi:

  • do 50 % a maksimalno 30.000,00 kuna za građevinsko zemljište i
  • do 20%  a maksimalno 70.000,00 za stambeni objekt,

Mjera 4.4. podmirenje troškova koji se odnose na priključke na  infrastrukturu i to u visini 100 % za priključenje na sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje,

Mjera 4.5. poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima  se  osigurava novi  ili poboljšava postojeći stambeni prostor a pomoć se odobrava u visini 25 % prihvatljivih troškova rekonstrukcije, dogradnje i/ili nadogradnje a maksimalno u visini 20.000,00 kuna.

Sve upute, obrasci i informacije mogu se preuzeti na stranicama Općine Virje www.virje.hr ili u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Virje a za mjere 4.1. i 4.2. iz Programa, koje se odnose na kupnju nekretnine u vlasništvu Općine po povlaštenim cijenama, trenutno nema  nekretnina koje bi bile raspoložive prema ovom Programu.

Javni poziv za podnošenje prijava za korištenje sredstava pri rješavanju…

OBRAZAC 3. – prijava za Mjeru 4.3.

OBRAZAC 4. – prijava za 4.4.- priključci

OBRAZAC 5. – prijava za Mjeru 4.5.

Obrazac 6. – izjava o prvoj nekretnini

Obrazac 7. – izjava o predaji zadužnice

Obrazac 8. – izjava o izvanbračnoj zajednici

Obrazac 9. – izjava o promjeni prebivališta

Obrazac 10. – izjava za suvlasnika

PROGRAM MJERA POTICANJA RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI

Skip to content